Rudi Janssens


Vrije Universiteit Brussel (lokaal 5.58)
Pleinlaan 5
1050 Brussel
tel.: 02 614 82 32
email
NIEUWSTE PUBLICATIESRudi Janssens studeerde sociologie aan de VUB en promoveerde in 1995 tot doctor met het proefschrift 'A Boolean Approach to Attitude Measurement applied to the Integration Process of Women from Turkish and Moroccan Islamic Minorities into a Western Value System'. Hij was achtereenvolgens verbonden aan het 'Centrum voor Statistiek en Operationeel Onderzoek', het 'Centrum voor Vrouwenstudies' en het 'Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel' aan de VUB. Hij publiceerde in verschillende binnenlandse en buitenlandse tijdschriften over de methodologie van het wetenschappelijk onderzoek, de problematiek van de toelatingsproef in het universitair onderwijs en over verschillende aspecten van het taalgebruik en taalbeleid in Brussel. Momenteel werkt hij vooral rond taalgebruik in meertalige en multiculturele steden, de impact van taalpolitiek, de ontwikkeling van een instrument voor de analyse van taalverschuivingsprocessen, de relatie taal-onderwijs-economie in vergelijkend perspectief, het onderwijs in een meertalige omgeving, het taalgebruik van enkele specifieke groepen in Brussel, de sociale en politieke aspecten van het taalgebruik in de Brusselse Rand en de verhuisbewegingen tussen Brussel en Vlaanderen.

Bibliografie

 • HÉLOT Christine, JANSSENS Rudi, BARNI Monica, BAGNA Carla, Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change, Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel, Volume: 16, pp: 17 - 25, published by: Peter Lang International scientific publications, published at: Frankfurt-am-Main, 2012.
 • JANSSENS Rudi The Linguistic Landscape as a Political Arena: The case of the Brussels periphery in Belgium, In : Hélot Christine, Janssens Rudi, Barni Monica, Bagna Carla, Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change, Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel, Volume: 16, pp: 17 - 25, published by: Peter Lang International scientific publications, published at: Frankfurt-am-Main, ISBN-ISSN: 978-3-631-61716-8, 2012.
 • DEGADT Jan, DE METSENAERE Machteld, DE VLIEGER Mieke, JANSSENS Rudi, MARES Ann & VAN WYNSBERGHE Caroline, De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, published by: Academic and Scientific Publishers, 2012, 267 p.
 • JANSSENS Rudi, Taalkennis en integratie van expats in de rand en Brussel, In: Degadt Jan, De Metsenaere Machteld, De Vlieger Mieke, Janssens Rudi, Mares Ann, Van Wynsberghe Caroline, De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, Brussels: Academic & Scientific Publishers, 2012.
 • JANSSENS Rudi Dealing with language and multilingualism in official settings: a comparison between Belgium and the FYROM, in: Ibrahimi M. Edition: Concepts and consequences of multilingualism in Europe, pp: 333 - 350, published by: South East European University Tetovo, 2011.
 • JANSSENS Rudi, MAMADOUH V. & MARŃCZ L. Languages of Regional Communication in Europe: Three Case Studies and a Research Agenda, In Studies in Bilingualism, Issue: A toolkit for transnational communication in Europ, Volume: 64, pp: 69 - 101, eds: Normann Jorgenssen, published by: University of Copenhagen, 2011.
 • JANSSENS Rudi, RESSMAN Nick, SEGERS Katja, VAESEN Joost, Strategisch publieksonderzoek van de impact van de Vlaams-Brusselse mediapartners, Brussel, BRIO & CEMESO, 2011, 107 p.
 • JANSSENS Rudi (red.), Promotie van tweetaligheid in FYROM. Een vergelijking tussen de Belgische en Macedonische situatie, Steun aan de promotie van tweetaligheid in FYROM. Belgische en Brusselse steun aan de decentralisatie van VJR MacedoniŽ. Brussel: VUB-BRIO, 2010, 200 p.
 • JANSSENS Rudi, De relatie tussen taal en identiteit. Een analyse van de 'return' van de Vlaamse Gemeenschap voor haar 'investering' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest., Brussel, VUB-BRIO, 2010, 67 p.
 • JANSSENS Rudi, Ontwerp van een monitoringinstrument voor het meten van de effecten van conversatietafels Nederlands., Ontwikkeling van een monitoringinstrument voor de analyse van conversatietafels Nederlands., Brussel: VUB-BRIO, 2010, 54 p.
 • JANSSENS Rudi, Onderzoek naar de capaciteit van het Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRIO-Onderzoeksrapport, 2010, 129 p.
 • JANSSENS Rudi, Onderzoek naar de capaciteit van het Nederlandstalig basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRIO-Onderzoeksverslag, Brussel, 2009, 204 p., meer informatie
 • JANSSENS Rudi, Language use in Brussels and the position of Dutch. Some recent fidnings. In: Brussels Studies, the e-journal for academic research on Brussels, Issue 13, 2008, pp. 1 - 15, Download artikel (pdf, 163 kb)
 • Janssens Rudi, Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Taalbarometer II), Brusselse Thema's 15, Brussel, VUBPRESS, 2007, meer informatie
 • JANSSENS Rudi, L'usage des langues au sein des minorités bruxelloises, In: P. Delwit, A. Rea & M. Swyngedouw, (Ed.) Bruxelles ville ouverte. Immigration et diversité culturelle au coeur de l'Europe. Paris, L'Harmattan, 2007.
 • Janssens Rudi, Reacties op 'De nieuwe islam van Turkse en Marokkaanse jongeren: religie en gender in de constructie van identiteit en alteriteit' van Phalet K. & GŁngŲr D, In: Arteel I., MŁller M.M., De Metsenaere M. & Bossaert S, Tweespraak Vrouwenstudies, Vrouw (on)vriendelijk? Islam feministisch bekeken: Brussel, VUBPRESS, 2007.
 • JANSSENS Rudi Het Nederlands in het Brusselse onderwijslandschap, In: Neerlandica Extra Muros, Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, jaargang 45, nummer 2, mei 2007, pp. 21-33.
 • JANSSENS Rudi, Nederlandstalige verhuizers van en naar Brussel. Een wetenschappelijk onderzoek naar de verhuisbewegingen van de Nederlandstalige bevolkingsgroep in en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRIO-Onderzoeksrapport, 2007, Download rapport (pdf, 935 kb)
 • METTEWIE Laurence & JANSSENS Rudi, Language use and language attitudes in Brussels, In: Lagabaster D. & Huguet A. (Ed.) Multilingualism in European Bilingual Contexts, language Use and Attitudes. Clevedon, Multilingual Matters, 2007, pp. 117-143.
 • JANSSENS Rudi, L'impacte de la immigraciů estrangera sobre l' ķs lingŻistic a Brussel-les, In: Vila F., Boix-Fuster E. & Alturio N.. Integrar, des de la fragilitat ? Societats plurilingŁes davant els reptes de les immigracions multilingŁes : SuÔsa, Brussel-les, Luxemburg, Quebec i Catalunya, Barcelona, Altés, 2006, pp. 23-28.
 • JANSSENS Rudi, METTEWIE Laurence, Language use and language attitudes in Brussels, In: Lagabaster D. (Ed.) Language use and attitudes towards multilingualism in European bilingual contexts, 2007.
 • JANSSENS Rudi, VAN MENSEL Luk, Publieksonderzoek Gemeenschapscentra. Een onderzoek naar het profiel van de bezoekers van de Vlaamse gemeenschapscentra in Brussel, VUB-Onderzoeksrapport, 2006, Download rapport (pdf, 2695 kb)
 • JANSSENS Rudi, Onderzoek naar taalgebruik bij minderheden in Brussel, In: Marc Swyngedouw, Pascal Delwit en Andrea Rea (red.) Culturele diversiteit en samenleven in Brussel en BelgiŽ (Minderheden in de samenleving, 16), 2005.
 • JANSSENS Rudi, De impact van het onderwijs op de grenzen tussen taalgemeenschappen: een vergelijking tussen Québec en BelgiŽ, In: R. De Groof, R. Janssens, J. Degadt en E. Witte (Red). ' Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging, Brusselse Thema's 14, VUBPRESS, 2005, pp. 311-334,meer informatie
 • JANSSENS Rudi, Taalonderwijs Nederlands bij volwassenen in Brussel. Een onderzoek naar het profiel, de motivatie en het taalgebruik van de cursisten Nederlands in het volwassenenonderwijs, In: R. De Groof, R. Janssens, J. Degadt en E. Witte (Red). ' Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging, Brusselse Thema's 14, VUBPRESS, 2005, pp. 219-276, meer informatie
 • DE GROOF Roel, JANSSENS Rudi, DEGADT Jan, WITTE Els, Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging, Brusselse Thema's 14, Brussel, VUBPRESS, 2005, 494 p., meer informatie
 • JANSSENS Rudi, 'Anderen' in Brussel. Vreemdelingen, allochtonen, migranten en niet-Belgen. De nieuwe gemeenschap 1. From Brussels with love, tijdschrift van het August Vermeylenfonds, maart-mei, 2005, pp. 7-11.
 • JANSSENS Rudi, Why should I learn Dutch in Brussels? The adult language market: where language policy and public demands meet, In: Witte, Van Mensel, Pierrard, Mettewie, Housen & De Groof (eds) Language, attitudes & education in multilingual cities, 2005.
 • JANSSENS Rudi, The use of languages in Brussels, In: R. Bombi & F. Fusco (Eds). Cittŗ Plurilingui. Lingue e culture a confronto in situazioni urbane / Multilingual cities. Perspectives and insights on languages and cultures in urban areas., pp. 313-326, 2004.
 • JANSSENS Rudi, The Role of Schooling in the Maintenance and Transformation of Ethnic Boundaries Between Linguistic Communities: Contrasting Quebec and Belgium, In: Canadian Ethnic Studies / Etudes Ethniques au Canada; vol. 26, 3, 2004, pp. 61-83.
 • JANSSENS Rudi, De relatie tussen geslacht/gender en onderwijs, In: M. De Metsenaere en K. Celis (red.) Gegenderd onderwijs, Tweespraak Vrouwenstudies, Brussel, VUBPRESS, 2004, pp. 59-102.
 • JANSSENS Rudi, Taal en onderwijs in Brussel: het spanningsveld tussen het pedagogische minimum en politieke maximum, In: Housen M., Pierard M. & Van de Craen P. Taal, Attitude en Onderwijs in Brussel. Brusselse Thema's 12, Brussel: VUBPRESS, 2004, meer informatie
 • JANSSENS Rudi, The other languages of Brussels, In: The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. The Flemish-Netherlands Foundation, Stichting Ons Erfdeel, Brugge, Die Keure, 2004, pp. 277-279.
 • JANSSENS Rudi, Les autres frontiŤres de Bruxelles. Bruxelles, laboratoire díune Europe unie, In: Vu díici. Revue trimestrielle du MinistŤre de la Communauté FranÁaise de Belgique, nį 15, herfst 2004, pp. 14-18.
 • JANSSENS Rudi, The Complex Relation between the Flemish Residents, the Dutch Language and the Inhabitants of Brusselsí, 2003.
 • JANSSENS Rudi, Meertalig onderwijs in Brussel? In: Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift. 46ste jrg, november 2003, pp. 665-671.
 • JANSSENS Rudi, Taalgebruik in de Brusselse gemeenten, In: Witte E., Alen A., Dumont H., Vandernoot P. en De Groof R., (red.), De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model, Larcier, 2003, meer informatie
 • JANSSENS Rudi, The use of languages in a multilinguistic Brussels, 2002.
 • JANSSENS Rudi, De invloed van de globalisering op een meertalige stad: het Nederlands in Brussel, In: Deus ex Machina. Tijdschrift voor literatuur en kunst, 26ste jrg, maart 2002, pp. 18-23.
 • JANSSENS Rudi, Language-based politics in a multilingual Brussels. Language use in the administration and other public services, In: E. Morales Coll, Lengua del estado, lengua del pueblo. San Juan: Editorial LEA, 2002, pp. 513-537.
 • JANSSENS Rudi, Taalgebruik in de faciliteitengemeenten, In: Koppen J., Distelmans B. en Janssens R., Taalfaciliteiten in de Rand. Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk. Brussel, VUBPRESS, 2002,meer informatie
 • JANSSENS Rudi, Sociolinguistic survey research: some methodological issues, In: Jones G.M. en So D. (Eds.) Education and Society in Plurilingual Contexts, Brussel, VUBPRESS, 2002.
 • JANSSENS Rudi, Taalgebruik in Brussel. Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in een meertalige stad, Brusselse Thema's 8, Brussel, VUBPRESS, 2001, meer informatie
 • JANSSENS Rudi, DE METSENAERE Machteld, Een maat voor niets ? Zin en onzin van een universitaire preselectieproef, In: Brussel, VUBPRESS, 2000.
 • JANSSENS Rudi, De taal van een stad, In: E. Corijn en W. De Lannoy (Eds.), Crossing Brussels. De kwaliteit van het verschil, VUBPRESS, 2000, pp. 161-167.
 • JANSSENS Rudi, Het Frans in Brussel. Niet 'le' maar 'les' franÁais, In: De Franse Nederlanden, Jaarboek 2000, Stichting Ons Erfdeel, 2000, pp. 63-74.
 • JANSSENS Rudi, Gender aspects in university selection and performances in Flanders, In: Fogelberg, P., Hearn, J., Husu, L. en Mankkinen, T. (Eds.) Hard Work in the Academy. Helsinki: Helsinki University Press, 1999, pp. 102-109.
 • JANSSENS Rudi, A Boolean approach to the measurement of group processes and attitudes, In: Mathematical Social Sciences 38, 1999, pp. 275-293.
 • JANSSENS Rudi, Status en perceptie van het Nederlands bij anderstaligen in Brussel, In: Proceedings Brussel en het Nederlands. Het Nederlands factor van sociale en economische ontplooiing. Brussel, KUBrussel, 1999, pp. 1-17.
 • JANSSENS Rudi, Gender aspects in university selection and performances in Flanders, In: Helsinki University Press, 1999, pp. 102-109.
 • JANSSENS Rudi, Aspecten van het taalgebruik in Brussel, In: Witte E., Alen A., Dumont H. en Ergec R. (red.), Het statuut van Brussel/Bruxelles et son statut, Larcier, 1999, pp. 283-306, meer informatie
 • JANSSENS Rudi, Structering Complex Concepts, In: Dowling C., Roberts, F. en Theuns P. (Eds.) Recent Progress in Mathematical Psychology. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers, 1998, pp. 17-32.
 • DETANT Anja, JANSSENS Rudi, MARES Ann, 'Brussel. In het oog, in het hart ?' In: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, september 1998.
 • JANSSENS Rudi, Vrouwen en universiteit: een positieve tussenbalans, In: Sophia Nieuwsbrief, Akten Colloquium 'Overzicht van en perspectieven voor onderzoek en onderwijs in BelgiŽ, Brussel: Sophia., 1997, pp. 39-49.
 • JANSSENS Rudi, Man-vrouw relaties bij Turkse en Marokkaanse migrantenvrouwen in evolutief perspectief, In: Working Papers 'Etnische Minderheden in BelgiŽ', 1996-2.
 • JANSSENS Rudi, Evolutie van waardepatronen i.v.m. genderrelaties bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen en Brussel, In: R. Lesthaeghe (Ed.) Diversiteit in sociale verandering. Turkse en Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ. Brussel: VUPRESS, 1996, pp. 283-312.
 • JANSSENS Rudi, Migratie, religiositeit en modernisme. Een onderzoek naar de religiositeit van Turkse migrantenvrouwen en de invloed ervan op een aantal waarden, normen en opinies, In: Working Papers 'Etnische Minderheden in BelgiŽ', 1993-5.
 • JANSSENS Rudi, De islam als normerend kader voor de Turkse migrantenvrouw, In: Working Papers 'Etnische Minderheden in BelgiŽ', 1993-2.