Over BRIO

De basisdoelstelling van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de rand te vergroten door:

>> wetenschappelijk onderzoek te initiėren, uit te werken en te verspreiden
>> samenwerking en uitwisseling van onderzoek en informatie te bevorderen


Op zoek naar informatie en onderzoeksgegevens over Brussel?


Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten, ontwikkelde BRIO zich met deze website ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.
De BRIO-Search maakt u wegwijs in de veelheid van informatie en loodst u tot bij de meest relevante informatiebron. De databank bevat wetenschappelijk informatie over Brussel: gepubliceerde onderzoeken en analyses, maar ook interne onderzoeksrapporten en eindverhandelingen, primaire bronnen en statistieken.

 Via de BRIO-Search wordt dit reservoir aan informatie op een snelle en gemakkelijke manier ontsloten. Indien een digitale versie van het werk beschikbaar is, kan die meteen worden gedownload - in andere gevallen wordt een externe link gelegd naar meer informatie. BRIO-Search functioneert met andere woorden tegelijk als Brusselbibliografie en als virtuele Brusselbibliotheek. Via de rubriek cijfers komt u allerhande kerncijfers over Brussel op het spoor en krijgt u een overzicht van andere websites waar statistische informatie over Brussel wordt aangeboden. Door de nu vaak versnipperde of onbekende informatie toegankelijker te maken, hoopt BRIO de kennis over Brussel te helpen verspreiden en zo de algemene kijk op Brussel te verbreden.
 

Samen onderzoeken

Van bij de start van de onderzoeksgroep werd een multidisciplinaire benadering en netwerkvorming met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers en teams vooropgesteld. BRIO is actief in het Brussels Studies Institute (BSI) en in het Brussels Centre for Urban Studies (Vrije Universiteit Brussel) en participeert in verschillende andere samenwerkingsverbanden. meer info »Het ontstaan

BRIO werd in mei 2005 met steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgericht als consortium van onderzoeksgroepen uit de Vlaamse universitaire associaties in Brussel. Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel en het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de KUBrussel/EHSAL vormden de basis van dit initiatief. Deze academische erfenis maakt dat BRIO meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek over Brussel vertegenwoordigt. meer voorgeschiedenis »

Op 19 juni 2007 werd de website van BRIO aan het publiek voorgesteld en startte de communicatiecampagne Brussel Beter Bekijken. Onder dit motto stelde de Vlaamse overheid www.briobrussel.be voor. De brochure en het andere promotiemateriaal dat bij deze campagne werd verspreid, kan u hier downloaden (alles in pdf): de brochure, het persbericht, de advertentie en de affiche.
Hier en daar rezen vragen over de precieze locatie van de wegwijzer op de vroegere BRIO-website. Het betreft vanzelfsprekend een photoshop-bewerking. De foto is eigendom van BRIO en mag niet gebruikt worden voor politieke of commerciėle doeleinden.