Brusselse thema's 15

Reeks: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15

Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Taalbarometer II)

 
Janssens Rudi
Brussel, VUBPRESS, 2007, 202 p.
ISBN 978 90 5487 442 3

U kan het boek bestellen bij VUBPRESS


Persbericht naar aanleiding van het verschijnen van de Taalbarometer II, download (Word)

Bijna 10 jaar geleden startte het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de VUB met het project Taalverhuidingen, taalverschuivingen en taalidentiteit in Brussel. Hierin werd voor de eerste maal getracht op een wetenschappeljke manier een algemeen beeld van de Brusselse taalsituatie op te hangen. Deze studie doet de oefening 5 jaar later nog eens over, zodat naast het taalbeeld ook het taalverschuivingsproces zelf beter kan worden geduid.
Het meertalig karakter van de bevolking, het aantal taalgemengde gezinnen en het feit dat steeds meer Brusselaars gebruikmaken van de dienstverlening van beide traditionele taalgemeenschappen, maakt het steeds moeilijker om in Brussel een persoon aan een specifieke taalgemeenschap te linken.
Ook het taallandschap op zich wordt complexer. Frans blijft met voorsprong de lingua franca en in Brussel geboren jongeren met een 'allochtone' achtergrond maken in hun nieuwe gezinnen meer en meer de shift naar het Frans. Tegelijk neemt echter het aantal tweetalige gezinnen en het aantal thuistalen toe. Het aandeel van Brusselaars uit eentalig Nederlandstalige gezinnen daalt licht en steeds meer Brusselaars die van huis uit Nederlands spreken, doen dit in combinatie met een andere taal. Desondanks spreken deze personen wel steeds meer Nederlands in de publieke ruimte. Het Engels blijft qua taalgebruik duidelijk op de derde plaats en wordt vooral in de arbeidsomgeving gesproken, al beweren steeds meer Brusselaars deze taal vlotter te beheersen dan het Nederlands. De Brusselaars zelf vinden deze meertalige omgeving een belangrijke meerwaarde, al blijft de politieke polarisering steeds om de hoek loeren.

Inhoud

Voorwoord
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
1. Inleiding: de tweedeling voorbij?
2. Taalsociologische benadering
3. Algemeen taalbeeld van Brussel
4. Thuistalen als basis voor de taalbarometer
5. Taal en onderwijs
6. Taalgebruik in privédomeinen
7. Taalgebruik in publiek domein
8. Taal en arbeidssituatie
9. Taal en identiteit
10. Samenvatting en conclusie: het meertalige Brussel
Bibliografie