Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden, en ook Brussel ziet zijn bevolking jaarlijks groeien. Wetenschappelijke projecties voorspellen dat deze groei nog een tijdje zal aanhouden. De Brusselse bevolking neemt dus toe maar tegelijk trekken veel bewoners ook weg uit Brussel. Er komen niet alleen meer mensen in Brussel wonen, een groot aantal mensen die graag in de stad zouden gebleven zijn, trekken er ook weer weg. Vertrekkende van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de toekomstige stedelijke uitdagingen, dringt de vraag zich dan ook op hoe we van Brussel in de toekomst een leefbare woonstad kunnen maken.
In opdracht van Innoviris, het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek, willen drie onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (BRIO, Interface Demography en TOR) met het BRUXODUS-project peilen naar uw verwachtingen voor ‘het Brussel van morgen’. Wie is de Brusselaar van 2030? Hoe zie je Brussel als woonstad en aan welke voorwaarden moet wonen in de toekomst voldoen? Welke stedelijke voorzieningen moet Brussel uitbouwen en wat is hierbij voor jou essentieel? Welke rol moet de overheid opnemen om dit Brussel vorm te geven? Kortom …. hoe zie jij de toekomst van de stad?