Brussel. Een hoofdstad in meervoud


Brussel. Een hoofdstad in meervoud

Jan DEGADT
 
Pelckmans, 2015, 208 p. 24,95€
 
 

 

 

 
 

Wat maakt een hoofdstad tot hoofdstad? Hoe groot moet zo'n stad zijn, hoeveel inwoners tellen, hoe sociaal en etnisch gediversifieerd? Bestaat er zoiets als de ideale hoofdstad? En waarom zien steeds meer visionaire cultuursociologen en economen de toekomst in de steden liggen? Beantwoordt Brussel overigens aan die kenmerken? Kan Brussel, zoals het vandaag bestaat en is opgevat, als gemeente, Belgische hoofdstad, gewest en Europese hoofdstad, zijn rol aan? Zit het veeltalige Brussel niet genepen in een staatshervormingslogica die het niet toelaat te groeien tot een heuse metropool? Of is dat niet nodig?
 
Jan Degadt gaat in dit boek dieper in op de afbakening van het begrip 'hoofdstad' en bekijkt ook buitenlandse voorbeelden. De auteur behandelt Brussel als meervoudige hoofdstad van de unitaire staat BelgiŽ, het huidige federale land, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Europese en internationale instellingen. Ook de verhouding tussen stad en gewest komt aan bod. De hoofdstedelijke functie brengt 'lasten en lusten' met zich mee: een bloeiende economie en een gespannen arbeidsmarkt, een moeilijke verhouding met de Rand, wettelijke en administratieve tweetaligheid, een groeiende en jonge bevolking, een sterke onderwijssector die dicht tegen zijn capaciteitsgrens aanleunt, een bloeiende cultuursector in een multiculturele omgeving, en een moeilijke urbanisatie en ruimtelijke ordening.
 
Jan Degadt is emeritus hoogleraar met opdracht aan de KU Leuven Campus Brussel. Hij doceert economie en is ook verbonden aan het Studiecentrum voor Ondernemerschap (Odisee). Hij is een van de oprichters van BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum).

>> zie ook het interview met Jan Degadt in BRUZZ