Brusselse Thema's

Van de publicatiereeks Brusselse Thema's, de opvolger van Taal en Sociale Integratie, verschenen intussen 15 nummers. Sinds de oprichting van BRIO blijft Brusselse Thema's het publicatieplatform voor onderzoek over diverse facetten van de Brusselse problematiek. Vele nummers kunnen via onderstaande links worden gedownload. De meest recente Brusselse Thema's kunnen bij VUBPRESS worden besteld.

Reeks: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15


 • Brusselse Thema's 1    Els Witte (red.), De Brusselse Rand, Brussel, VUBPRESS, 1993
 • Brusselse Thema's 2    Anja Detant, De toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse gemeentelijke instellingen, Brussel, VUBPRESS, 1995
 • Brusselse Thema's 3    Piet Van de Craen (red.), Mondig Brussel, Brussel, VUBPRESS, 1997
 • Brusselse Thema's 4    Els Deslé, Alain Meynen & Kristel Vandenbrande, Migrantenpolitiek in Brussel, Brussel, VUBPRESS, 1997
 • Brusselse Thema's 5    Els Witte, Machteld De Metsenaere, Anja Detant, Jeffrey Tyssen & Ann Mares, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de taalwetgeving, Brussel, VUBPRESS, 1998
 • Brusselse Thema's 6    Els Witte & Ann Mares (red.), Twintig jaar onderzoek over Brussel, Brussel, VUBPRESS, 1998
 • Brusselse Thema's 7    Els Witte & Ann Mares (red.), 19 keer Brussel, Brussel, VUBPRESS, 2001
 • Brusselse Thema's 8    Rudi Janssens, Taalgebruik in Brussel. Taalverhoudingen, taalverschuivingen en taalindentiteit in een meertalige stad, Brussel, VUBPRESS, 2001
 • Brusselse Thema's 9    Jimmy KOPPEN, Bart DISTELMANS & Rudi JANSSENS, Taalfaciliteiten in de Rand. Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk, Brussel, VUBPRESS, 2002
 • Brusselse Thema's 10  Joost Vaesen, Tussen interactie en autonomie. De financieel-politieke verhouding tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten, Brussel, VUBPRESS, 2004
 • Brusselse Thema's 11  Joost Vaesen, Entre interaction et autonomie. Les relations politico-financières entre la région de Bruxelles-Capital et les communes, Bruxelles, VUBPRESS, 2004
 • Brusselse Thema's 12  Alex Housen, Michel Pierrard & Piet Van De Craen, Taal, attitude en onderwijs in Brussel, Brussel, VUBPRESS, 2004
 • Brusselse Thema's 13  Jan Fransen, Herdenking, verbeelding en identiteit. Nationale feestdagen en de mythes van het taalpolitieke conflict in Brussel, 1945-1995, Brussel, VUBPRESS, 2005
 • Brusselse Thema's 14  Roel De Groof, Rudi Janssens, Jan Degadt & Els Witte (red.), Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging, Brussel, VUBPRESS, 2005
 • Brusselse Thema's 15  Rudi Janssens, Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Taalbarometer II), Brussel, VUBPRESS, 2007