BRIO-taalbarometeronderzoek

Socioloog Rudi Janssens presenteerde in 2001 de eerste taalbarometer over Brussel. Intussen werd dit grootschalige onderzoek om de 5 à 6 jaar herhaald en worden op dit moment de enquêtes van de vierde taalbarometer over Brussel geanalyseerd. De presentatie van de resultaten is voorzien voor het najaar van 2018.  De enquêteurs zijn ook op stap voor interviews in functie van de tweede taalbarometer over de Vlaamse Rand, een vervolg op het onderzoek dat in 2014 werd voorgesteld.

 

Op basis van survey-onderzoek (onder 2.500 respondenten) werd getracht het taalgebruik in Brussel en de Vlaamse Rand op een wetenschappelijke en genuanceerde manier in kaart te brengen.
Uit de eerste Brusselse taalbarometer (TB1) bleek een zeer gediversifieerd en contextgebonden taalbeeld. Het vervolgonderzoek, de taalbarometer 2 (TB2) kwam er 5 jaar later en liet toe een aantal verschuivingen in het taallandschap vast te stellen. De resultaten van de derde Brusselse taalbarometer (TB3) werden voorgesteld in 2013 in de publicatie Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving. Een jaar later volgde een eerste taalmonitor over de Vlaamse Rand. Meer info over deze publicaties vindt u hieronder.>>> meer informatie over het boek
>>> samenvatting van de derde taalbarometer
>>> naar de fiches over het taalbarometeronderzoek
>>> naar vorige edities van de taalbarometer: TB1 en TB2
 

In het nieuwste boek van Rudi Janssens worden de resultaten van het taalmonitoringsonderzoek in de gemeenten van de Vlaamse Rand voorgesteld.
>> meer informatie over het boek
 

Het taalbarometeronderzoek werd uitgevoerd door Prof. Dr. Rudi Janssens (BRIO, Vrije Universiteit Brussel) met steun van de Vlaamse overheid.