Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
  PrintPrint  |  Exporteer naar Excel  |  Pagina sluiten

  resultaten: 289
Categorie: Europese hoofdstad, Europa, Europese instellingen

La commémoration des traités de Rome (1957) à Bruxelles en 2007. De 50 ans d’intégration à 1500 ans de civilisation: quelles mémoires pour quelles Europe  (FRA)
Bousmar Eric
dans: Les cinquante ans d’une Europe. Regards critiques sur une commémoration: des institutions à la culture, E. Bousmar et N. Tousignant (éd.), Cahiers du CRHIDI, vol. 33, Bruxelles, 2010


1 op 2 expats leert Nederlands op Ring-tv (NL)
Nieuws, Ring-tv, 3 mei 2012


2013: 12 feiten die u moet weten over de Brusselse economie (NL)
Brussels Metropolitan
2014, Brussels Metropolitan


Actief en passief kiesrecht voor de Europese burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Lid-Staat van verblijf (NL)
Leus Kaat
Brusselse Thema's 1, Brussel, VUBPRESS, 1993


Activités économiques et ville européenne: Les banlieues ont-elles besoin des centres? (FRA, ENG)
Verhetsel Ann, Van Dyck Haike, Thomas Isabelle, Riguelle François, Servais Marc
Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Université catholique de Louvain, Département de géographie, juni/juin 2004


Animatiegroep van de Europese wijk van de Stad Brussel (NL, FRA, ENG)
GAQ, Animatiegroep van de Europese Wijk van de Stad Brussel, Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles


ARAU, Action Urbaine. Visites Guidées, City Tours 2011 (FRA, ENG)
Bruxelles, ARAU, 2011


Belgian SMES in the European World in Brussels.An Explanatory Examination of the Commercial Relations between the European Institutions and the EU-Dependent Sectors in Brussels and Belgian SMES (ENG)
MICHELS, Jeroen, LAMBRECHT, Jeroen.
In: DE GROOF, Roel (Ed.). Brussels and Europe. - Bruxelles et l'Europe. Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008, p. 235-254.


Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Voorstel van Resolutie strekkende tot ondertekening door België van de Raamovereenkomst van de Raad van Europa voor de bescherming van de nationale minderheden (NL, FRA)
Clerfayt Georges e.a. (indiener)
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers/Chambre des Représentants de Belgique, zitting 1998-1999, doc. 1846/1, 27 november 1998


Bestuurstaal, faciliteiten en de resolutie-Nabholz van de Raad van Europa: geen taal, geen vrijheid? (NL)
Clement Jan
in Academiae analecta . Nieuwe reeks. Kunsten / Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 14, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2003


Bijdrage Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering: Algemene Omgevingsanalyse voor Vlaanderen (NL)
Brussel, Administratie voor Planning en Statistiek, 2004


Blad van Vlaamse regering beschadigt eigen imago (NL)
in Gazet van Antwerpen, 30/05/2008


BrU Planning a capital (NL, FRA, ENG)
Leloutre Géry (red.)
Bruxelles, AATL/CIVA, Revue d'urbanisme consacrée à Bruxelles, n° 4, 2008


Brussel - Europa in cijfers. Een studie van het Verbindingsbureau Brussel - Europa (NL)
Persoons Ans
Verbindingsbureau Brussel - Europa, december 2009


Brussel als hoofdstad van een Europa van de regio’s? Regionale vertegenwoordigingen als Europese beleidsactoren (NL)
Huysseune Michel & Jans Theo
Brussel, Brusssels Studies, Nummer 16, 25/02/2008


Brussel als internationale congresstad (NL)
Elseneer Catherine
Brussel, EHSAL-Afd. Handelswetenschappen, 1998


Brussel en Europa: interactie en wederzijdse invloed (NL)
Brussel, VUB, Dienst interne en externe communicatie, 13 december 2006


Brussel en het probleem van het Europese burgerschap in een multi-etnisch en multinationaal verdeelde samenleving (NL)
Bousetta Hassan & Swyngedouw Marc
Ad Vocare, 7(3), 1999


Brussel en het probleem van het Europese burgerschap in een multi-etnisch en multinationaal verdeelde samenleving (NL)
Bousetta Hassan & Swyngedouw Marc
Piet Frantzen (red.), Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving, Brussel, VUBPress, 1999


Brussel en Nederland: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten? Implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde (NL)
Bekkers V.J.J.M.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1993


Brussel Hoofdstad van Europa: de nieuwe taalkundige uitdagingen (NL)
Van Parijs Philippe
Brusssels Studies, Nummer 6, 03/05/2007


Brussel hoofdstad van Europa: een ecologisch verantwoorde keuze? (NL)
Van Parijs Philippe, van Parys Jonathan
Brussels Studies, Nummer 38, 17/05/2010


Brussel in de inter-stedelijke competitie. Een analyse van de internationale ambities tijdens de periode 1905-1930 (NL)
Maerten Cédric
Gent, Universiteit Gent, Masterproef geschiedenis, 2011


Brussel uit de communautaire loopgraven! Brussel, centrum van wereldpolitiek. Interview Pascal Smet en Roel De Groof (NL)
Trio Werner
KLARA, TRIO, KLARA in het PALEIS, 23 januari 2010


Brussel, de internationale uitdaging: de directe sociaal-economische impact van de internationale basisinstellingen in Brussel (NL)
Mens en Ruimte, 1990


Brussel, Europese cultuurstad 2000: praktijkonderzoek naar de rol van gemeenschapscentra in Brussel (NL)
Bruyneel Geraldine
Brussel, VUB-licentiaatsverhandeling, 2000


Brussel, Europese cultuurstad van het jaar 2000. Verslag van de voorbereidingsfase (NL)
Brussel, Bruxelles/Brussel 2000, 1997


Brussel, hoofdstad van Europa (NL)
Demey Thierry
Brussel, Badeaux, 2007


Brussel, Hoofdstedelijk Gewest voor 450 miljoen burgers (NL)
Gall Yann
BLBE - VBBE, December 2004


Brussel: europees district, fusies van gemeenten, ...? (NL)
Cuvelier Olivier
Brussel, VUB-licentiaatsverhandeling, 2002


Brussel-Europa in cijfers 2016 (NL)
Brussel, visit brussels & Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties, 2016


Brussels - Laboratory for the Europe 2020 Strategy (ENG)
Declerck Joachim
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe (FRA, ENG)
De Groof Roel (ed.)
Brussel, Academic & Scientific Publishers (APS), 2008


Brussels and Europe, presentatie (NL)
De Groof Roel
Presentatie naar aanleiding van de voorstelling van de acta van het colloquium Brussel en Europa/Bruxelles e l'Europe/Brussels and Europe, op 18 februari 2009


Brussels and Europe: a General Outline (ENG)
De Groof Roel
In: De Groof Roel (Ed.). Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Brussels and Europe: a General Outline. Presentation at the 20th Meeting of the EU-Belgium Task Force, 26th May 2009, Berlaymont Building (ENG)
De Groof Roel
Brussels, BRIO, 2009


Brussels and the Europe of Regions. The Representation of the European Regions in Brussels (ENG)
Ingelaere Frank
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Brussels as an international city (ENG)
Corijn Eric, Vandermotten Christian, Decroly Jean-Michel, Swyngedouw Erik
Staten-Generaal van Brussel, Synthesenota nr. 13, 2009


Brussels as the capital of a Europe of the regions? Regional offices as European policy actors (ENG)
Huysseune Michel & Jans Theo
Brussels, Brusssels Studies, Issue 16, 25/02/2008


Brussels as the Place for Lobbying the European Union (ENG)
Van Schendelen Rinus
In: De Groof Roel (Ed.). Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Brussels bureaucrats?: the administration of the European Union (ENG)
Stevens Anne & Stevens Handley
Hampshire, Palgrave, 2001


Brussels Capital of Europe: the new linguistic challenges (ENG)
Van Parijs Philippe
Brusssels Studies, Issue 6, 03/05/2007


Brussels in World City Networks (ENG)
Taylor Peter J.
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe. - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Brussels, capital of Europe (ENG)
Loze Pierre
Snoeck, Ducaju & zoon, 1999


Brussels, capital of Europe: a sustainable choice? (ENG)
Van Parijs Philippe, van Parys Jonathan
Brussels Studies, Issue 38, 17/05/2010


Brussels, Capital of Europe: Part of a Polycentric Headquarters System (ENG)
Hein Carola
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Brussels. A Manifesto towards the Capital of Europe (ENG)
Aureli Pier Vittorio, Tronti Mario, Zenghelis Elia, e.a.
Rotterdam, NAI Uitgevers/Publishers, 2007


Brussels: a reflexive world city (ENG)
Elmhorn Camilla
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 2001, ISBN 91 9726 744 9


Brussels: perspectives on a European capital (ENG)
Laconte Pierre, Hein Carola, Kalas Siim, Picqué Charles
Bruxelles, Editions Aliter, 2007


Brussel-Warschau-Kiev: op zoek naar de grenzen van de Europese Unie (NL)
Lagendijk Joost & Wiersma Jan Marinus
Amsterdam, Balans, 2001, ISBN 90-5018-565-7


Bruxelles aujourd'hui: dix paradoxes et cinq menaces (FRA)
Van Parijs Philippe
Le Retour des Bruxellois, dossier de Politique (Bruxelles) 49, avril 2007


Bruxelles capitale de l'Europe: les nouveaux défis linguistiques (FRA)
Van Parijs Philippe
Brusssels Studies, Numéro 6, 03/05/2007


Bruxelles capitale de l'Europe: un choix écologiquement défendable? (FRA)
Van Parijs Philippe, van Parys Jonathan
Brussels Studies, Numéro 38, 17/05/2010


Bruxelles en Europe, l'Europe à Bruxelles (FRA)
Delors Jacques
le Castor astral, 2007


Bruxelles et le siège des institutions européénnes: enjeux et perspectives (FRA)
Van Wynsberghe Caroline, Franck Christian
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Bruxelles l'internationale (FRA)
Roggemans Marie-Laure
in: Dejemeppe Pierre, Mouchart Céline, Piersotte Caroline, Raynaud Frédéric, Van de Putte Dirk (ed.), Bruxelles (dans) 20 ans, Cahier de l'ADT n°7, janvier 2009


Bruxelles, Capitale de l'Europe (FRA)
Demey Thierry
Bruxelles, Editions Badeaux, coll. Guides, 2007, ISBN 2 9600414 2 9


Bruxelles, capitale de l'Europe des régions? Les bureaux régionaux, acteurs politiques européens (FRA)
Huysseune Michel & Jans Theo
Bruxelles, Brussels Studies, N° 16, 25/02/2008


Bruxelles, histoire et perspectives d'une cosmopole (FRA)
Laconte Pierre
in Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite, Lyon, Certu, 2007


Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite (FRA)
Lyon, (France), Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), 2007


Bruxelles, l'européenne: regards croisés sur une région capitale / Brussel, hart van Europa: een verkennende blik op een kapitale regio (NL, FRA)
Dumouling Michel, Conrad Yves
Brussel, Tempora, 2001, ISBN 2-87404-015-0


Bruxelles, région-capitale pour 450 millions d’habitants (FRA)
Gall Yann
BLBE - VBBE, décembre 2004


Bruxelles, ville internationale (FRA)
Corijn Eric, Vandermotten Christian, Decroly Jean-Michel, Swyngedouw Erik
Etats généraux de Bruxelles, Note de synthèse n° 13, 2009


Bruxpats. Het onthaal, het verblijf en de positie van expatrianten in Brussel (NL)
van Daal Arjan
Brussel, 's-Gravenhage, Januari 2006


buurten, april 2010 (NL)
Sint-Genesius-Rode, jaargang 12 nr. 4, uitgave van gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw 'de Rand'


buurten, juni 2012 (NL)
Sint-Genesius-Rode, uitgave van gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw 'de Rand', jaargang 14 nr. 6, juni 2012


Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels and vica versa, Conference (ENG)
PLACE: ING auditorium, Avenue Marnix 24, 1000 Brussels ORGANISATION: European Voice, Thursday 31th March 2011


Change. Brussels, capital of Europe (ENG)
Loze Pierre, Cartuyvels Vincent, Laconte Pierre, e.a.
Bruxelles, Prisme, 2004


Construire des villes européennes durables, tome 1: la ville européenne durable en questions (FRA)
Bouvier Thomas
Les Cahiers de la Solidarité n° 16, série Développement durable et territorial, 2009


Construire des villes européennes durables, tome 2: la ville européenne durable en projets (FRA)
Bouvier Thomas
Les Cahiers de la Solidarité n° 17, série Développement durable et territorial, 2009


Crime and Security in European Capitals (ENG)
Zsolt Nyiri
Brussels, EU, ICS, Working Paper Series, Februari 2007


Dag van Europa, InZoom 9 mei 2012 (NL)
Van Rompaey Klaartje, Van Laere Bjorn, De Weert Dirk
Ring-tv, InZoom, 9 mei 2012


Das Minderheitenübereinkommen (DE)
Dokumentationszentrum über die Vlaamse Rand, 2010


De bescherming van de minderheden in Europa is een grote paradox. Interview met Csaba Sandor Tabajdi (NL)
Europees Parlement, nieuws, 04/02/2009


De betekenis van de Europese Unie voor Brussel, Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, Lezing in het kader van Broodje Brussel (NL)
Van Rompuy Herman
PLAATS: Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC, Lombardstraat 61, 1000 Brussel INSCHRIJVING en ORGANISATIE: Broodje Brussel en Raad VGC, Dinsdag 14 juni 2011, 12u.30


De Dansaert-Vlaming bestáát. En hij stemt (NL)
Guido Fonteyn
De Morgen, 15 juni 2010.


De effecten van Brussel als hoofdstad van Europa voor de stad en haar randgemeenten. Een inhoudsanalyse van artikels verschenen in de Belgische pers in de periode januari 1991-maart 1993 (NL)
Detant Anja
Brusselse Thema's 1, Brussel, VUBPRESS, 1993


De Europese aanwezigheid in de Vlaamse Rand (NL)
Willaert Didier, Koelet Suzana
In: Degadt Jan, De Metsenaere Machteld, De Vlieger Mieke, Janssens Rudi, Mares Ann, Van Wynsberghe Caroline (red.), De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, ASP, 2012


De Europese Executieverdragen: Brussel (1968) en Lugano (1988) (NL)
Van Hove E.
Brugge, die Keure, 1994


De Europese Unie en de media: een kwalitatief onderzoek naar de professionele praktijken van Vlaamse en Nederlandse journalisten in de Europese instellingen (NL)
Wouters Martijn
Brussel, VUB-licentiaatsverhandeling, 2005


De impact van de Europese Unie op het vastgoed in Brussel: tussen cliché en onderschatting (NL)
Bernard Nicolas
Brusssels Studies, Nummer 21, 08/09/2008


De impact van internationale instellingen in Brussel: een benadering vanuit een multicriteria-analyse (NL)
Corijn Eric, Macharis Cathy, Jans Theo, Huysseune Michel
Brussels Studies, Nummer 23, 8/12/2008


De internationalisering van de rand: een demografische blik (NL)
De Maesschalck Filip
In: Degadt Jan, De Metsenaere Machteld, De Vlieger Mieke, Janssens Rudi, Mares Ann, Van Wynsberghe Caroline (red.), De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, ASP, 2012


De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel (NL)
Degadt Jan, De Metsenaere Machteld, De Vlieger Mieke, Janssens Rudi, Mares Ann, Van Wynsberghe Caroline (red.)
Brussel, Academic & Scientific Publishers (ASP), 2012


De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel. Colloquium en panelgesprek (NL, FRA)
Documentatiecentrum Vlaamse Rand, BRIO, PLAATS: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Auditorium, Provinciestraat 1, Leuven, 26 april 2012, 9u.30 - 16u.


De kwestie Groot-Brussel in historisch perspectief (NL)
De Groof Roel
in Sampol, tijdschrift voor een democratisch socialisme, jaargang 15, nr. 7, september 2008


de lijsterbes, juni 2012 (NL)
Kraainem, uitgave van gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw 'de Rand', jaargang 13, nr 6


De polycentrische en opportunistische hoofdstad van Europa: Een nieuw model voor de plaatsbepaling en reallocatie van de hoofdzetels van de EU en een ontwerp voor Europese wijken in Brussel en in andere gaststeden (NL)
Hein Carola
Brussels Studies, nr. 2, 18/12/2007


De praktijk van regionale vertegenwoordigingen te Brussel (NL)
Huysseune Michel, Jans Theo
Res Publica, 2005/1, 2005


De rechten van etnische, culturele en religieuze minderheden (NL)
Maerten Karolien
in Jura Falconis, Juridisch Wetenschappelijk Studententijdschrift, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KULeuven, 2002-2003, nr. 1


De toren van Babel staat in Brussel. Pleidooi voor een Verenigd Europa van de Staten (NL)
Eppink Derk-Jan
Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2010


De Vlaamse en Europese uitdaging. Vlaming zijn nu (NL, ENG)
De Groof Jan, Judo Frank en Storme Matthias E. (red.)
Tielt, Lannoo Campus, 2003


De Vlamingen zien spoken (NL)
Renard Han
in Knack, 14/05/2008


De wereld in Brussel. Brussel in de wereld (NL)
Hermia Jean-Pierre, Vandermotten Christian
Brussels Studies, nr. 94, Fact sheet, 27/11/2015


de zandloper, juni 2012 (NL)
Wemmel, uitgave van gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw 'de Rand', jaargang 13 nr. 6, juni 2012


de/le Brusseleir. Expo 58. Une utopie bruxelloise. Brusselse utopie. (NL, FRA)
Stad Brussel
Brussel, Stad Brussel, 2008, 32p. (de/le Brusseleir, 35, avril/april 2008)


Deelgebied / Zone A201-E40-Meiser-Nossegem (NL, FRA)
Artgineering


Des étrangers aisés dans la ville. Le cas des fonctionnaires britanniques à Bruxelles (FRA)
Cailliez julie
in: Delwit P., Rea A., Swyngedouw M. (Eds), Bruxelles, Ville ouverte, Paris, L'Harmattan, 2007


Des Fonds européens à Bruxelles: des principes aux pratiques (FRA)
Hubert Gaëlle
Brussels Studies, Numéro 33, 21/12/2009


Doelstelling 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Europese structuurfondsen in het teken van de stad (NL)
Deny E., Rousseau Sabine
Brussel, IRIS Uitgeven, Dossier 40, 2004


Du Larzac à Bruxelles (FRA)
Bové José, Quatremer Jean
Le Cherche Midi, 2011


D'une possible dynamique de collaboration entre les secteurs public et privé dans l'aménagement du territoire de 'Bruxelles, capitale de l'Europe' (FRA)
Marique Yseult
In: De Groof Roel (Ed.). Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Dwars door het doolhof: lobbyen in Brussel (NL)
Sluiter Peter
Amsterdam, Instituut voor Publiek en Politiek, 1996


Economische activiteiten in de Europese stad: hebben de randgemeenten de stadscentra nodig?/Activités économiques et ville européenne: les banlieues ont-elles besoin des centres? (NL, FRA)
Verhetsel Ann, Van Dyck Haike, Thomas Isabelle, Riguelle François, Servais Marc
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Université catholique de Louvain, Département de géographie, juni 2004


Eén stad, één visie/ Une ville, une ambition/ One city, one future (NL, FRA, ENG)
Smet Pascal
Brussel, februari 2009


Ein Brüsseler 'Washington DC' ist unrealistisch. Historiker Roel De Groof über Brüssel als europaïsche Hauptstadt (DE)
Luxen Martina
Grenz Echo, Freitag 5 Juni 2009


Europa in Brussel / Europe in Brussels. From Federal World District to Capital of Europe / Van federaal werelddistrict tot Europese hoofdstad (NL, FRA, ENG, DE)
De Groof Roel, Elaut Geertrui
Tielt, Lannoo, 2010


Europa in Brussel: versnipperd verleden, gedeelde toekomst?/L'Europe à Bruxelles: passé divisé, avenir partagé (NL, FRA)
ORGANISATIE/ORGANISATION: Verbindingsbureau Brussel-Europa/Brussels-Europe Liaison Office, BNA-BBOT, 1 juli/juillet - 31 december/décembre 2010


Europa in woorden en beelden (NL)
Europese Beweging-België vzw, 2011


Europa is geen buitenland. Over de relatie tussen het federale België en de Europese Unie (NL)
Beyers Jan, Bursens Peter
Leuven, Uitgeverij Acco, 2006


Europa trapt op gevoelige tenen in de Vlaamse Rand (NL)
in de Standaard, 11/09/2008


European funds in Brussels: from principles to practices (ENG)
Hubert Gaëlle
Brussels Studies, Issue 33, 21/12/2009


European Institutions in Brussels (ENG)
Roggemans Marie-Laure
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


European Quarter Fund. A think tank located within the King Baudouin Foundation (ENG)
Deneef Alain
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


Europese fondsen in Brussel: van principes tot praktijk (NL)
Hubert Gaëlle
Brussels Studies, Nummer 33, 21/12/2009


Eurostars and Eurocities, Bibliographilcal Essay (ENG)
Favell Adrian
Adrian Favell, 2008


Eurostars and Eurocities. Towards a Sociology of Free Moving Professionals in Western Europe (ENG)
Favell Adrian
San Diego, University of California, The Center for Comparative Immigration Studies, CCIS, Working Paper 71, February 2003


Expat tourism in Flanders. Onderzoek naar het toeristisch imago van Vlaanderen bij expats en hun toeristisch potentieel (NL)
Bryon Jeroen, Van Soom Elke, Charliers Kathleen
Steunpunt Buitenlands beleid, toerisme en recreatie, Toerisme Research Paper nr. 18, april 2009


Expats in Brussel en de Rand (NL)
Chaltin Karen, Mares Ann
BRIO-matrix-fiche, 17 december 2014


Expats in Brussel: praktische gids bij de vestiging en het leven in Brussel, La Hulpe, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Waterloo, Wezembeek, ... (NL)
De Crayencour Claire, De Liedekerke Anne-Claire, De Laroussihe Philippine
Promart, 2001


Expats in Brussels. A guide to settling and living in Brussels (FRA, ENG)
Brussels, 2013-2014 (13e édition), 8 mai 2013


Femmes et Villes: que fait l’Europe? Bilan et perspectives (FRA)
Karko Séverine
Cahier de la Solidarité n°12 , Série: Développement durable territorial et politique de la ville, 2007


Focussing on the relationship between Brussels and the EU Institutions (ENG)
Lowette Karel
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


Free movers in Brussels, London and Amsterdam: Participation and Integration of European Professionals in Three Cities (ENG)
Favell Adrian
RENCORE, Research Networks 13, Methods for Comparative Research on Europe, 6th ESA Conference, MURCIA, 2003


From Delphi to Brussels, The Policy Context: Crime Prophecy, Proofing, Assessment (ENG)
Dorn Nicolas & Levi Michael
European Journal on Criminal Policy and Research, Springer, Volume 12, Numbers 3-4, December 2006


Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de Stad Brussel. Diagnose (NL)
Brussel, Stad Brussel, 2004


Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de Stad Brussel. Krachtlijnen. Bijlagen. Kaart 4. Nationaal en internationaal vertegenwoordigingsbeleid (NL, FRA)
Brussel, Stad Brussel, 2004


Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling. Voorbereidende fase. Stand van zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)
ADT/ATO, Cahier van het ATO, nr. 10, 2011


Gouverner la ville: Bruxelles à l’épreuve de son internationalisation (2001-2008) (FRA)
Calay Vincent
ULB, Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales, 17 juni 2009


Hartinfarct Europa: Brusselse Gevolgen van de EU-uitbreiding (NL)
Aerts Bart
Uitgeverij Houtekiet, 2004


Het grondwettelijke territorialiteitsbeginsel en de internationale samenwerking: zijn walvissen rare vogels in de Belgische bevoegdheidsverdeling? (NL)
Van Eeckhoutte D.
in Publiekrechtelijke kronieken/ Chroniques de Droit Public, nr. 4, 2006


Het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel: een verhaal van up-scaling, by-passing en evacuatie van het stedelijk beleid (NL)
Casabella N., Cassiers T., Leclercq E. & Vermeulen S.
In: Ruimtelijke Ordening in Crisis, (eds.) G. Bouma, F. Filius, H. Leinfelder en B. Waterhout, published by Stichting Planologische Discussiedagen 2010


Het rapport Columberg namens de Raad van Europa en de Belgische taalwetgeving: een storm in een glas water (NL)
Alen André, Peeters Patrick
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, Vol. 54, Issue 6, 1999


Het Urban Pilot Programme van de Europese Commissie in Brussel (NL)
Melkebeke Axel
Brussel, EHSAL-Afd. Handelswetenschappen, 2001


Hoe werkt Brussel? Inzicht in het Europese besluitvormingsproces (NL)
Den Haag, Vereniging VNO-NCW, 2000


How to organise sustainable meetings & events in Brussels. A practicle guide (ENG)
BELO (Brussels-Europe Liaison Office) & ICLEI (Local Governments for Sustainability), 2011


Ik heb nergens spijt van. Interview met Michel Guegan (NL)
De Lobel Peter
in De Standaard, 28/05/2008


'Il faut de tout pour faire un monde clos.' Genèse historique, délimitations matérielles et symboliques du 'quartier européen' à Bruxelles, 1960-2010 (FRA)
Laurens Sylvain, Marchan Francis, Van Criekingen Mathieu
in: Actes de le recherche en sciences sociales, 195, Centres-villes: modèles, luttes, pratiques, 5, 2012


Imagining the 'Capital of Europe' (ENG)
Calay Vincent, Magosse Reinoud
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe. Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Impact socio-économique de la précence des institutions de l'Union européenne et des autres institutions internationales en Région de Bruxelles (FRA)
Vandermotten Christian, Biot Valérie, Van Hamme Gilles
ULB, IGEAT, Mars 2007


In de loopgraven van Brussel. De slag om een transparant Europa (NL)
van Buitenen Paul
Ten Have, 2004


In search of icons for a United Europe (ENG)
Hein Carola
City, analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, Volume 10, Issue 1 April 2006


Inforquartier. Bulletin Annuel d'information de vortre comité de quartier, GAQ (FRA)
Tijdschrift van de Animatiegroep van de Europese Wijk van de Stad Brussel, Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, sinds/depuis 1988


Integration of European Professionals in Brussels. Free Movers in Brussels (ENG)
Favell Adrian
Brussels, IPSOM Working Paper, 2001


Intergovernmental Relations in Brussels: Complex Interdependencies? The Case of Urban Regeneration and the European Funds, 1994-2006 (ENG)
Vaesen Joost
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Internationalisering van de Rand, InZoom 18 april 2012 (NL)
Van Rompaey Klaartje, Van Laere Bjorn, De Weert Dirk
Ring-tv, InZoom, 18 april 2012


Invloed van welstellende buitenlanders op de woningmarkt in Vlaams-Brabant toegepast op Overijse (NL)
Roosen Saskia
Leuven, KULeuven, Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, Licentiaatsverhandeling, academiejaar 1993-1994


Kamer van Volksvertegenwoordigers, Voorstel tot wijziging van artikel 99 van het Reglement/Chambre des Représentants de Belgique, Proposition de modification de l'article 99 (NL, FRA)
Borginon Fons
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Chambre des Représentants de Belgique, zitting/session 1997-1998, nr.n° 1764/1, 5 oktober/octobre 1998


Kamer van Volksvertegenwoordigers, Voorstel tot wijziging van artikel 99 van het Reglement/Chambre des Représentants de Belgique, Proposition de modification de l'article 99, II (NL, FRA)
Borginon Fons
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers/Chambre des Représentants de Belgique, zitting/session 1999-2000, Doc 50 0142/001, 12 oktober/octobre 1999


Kamer van Volksvertegenwoordigers, Voorstel van resolutie strekkende tot ondertekening van het kaderverdrag/Chambre des Représentants de Belgique, Proposition de résolution concernant la signature de la Convention-cadre (NL, FRA)
Poncelet Jean-Pol, Harmegnies Yvon
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers/Chambre des Représentants de Belgique, zitting/session 1999-2000, Doc 50 0347/001, 23 december/décembre 1999


L' Europe en sa capitale, Vision de la Région de Bruxelles-Capitale, Charles Picqué, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale (FRA)
Picqué Charles
LIEU: Salle Zinneke, BIP, Rue Royale 2-4, Bruxelles, ORGANISATION: ARAU, 15 décembre 2010, 12-14h.


L' impact de la présence des institutions internationales à Bruxelles: une approche multicritères (FRA)
Corijn Eric, Macharis Cathy, Jans Theo, Huysseune Michel
Brussels Studies, Numéro 23, 8/12/2008


L’ Expo 58. Un Tournant dans l’histoire de Bruxelles (FRA)
DELIGNE Chloë, JAUMAIN Serge
Bruxelles, Le Cri, 2009, ISBN 978-2-8710-6496-1


L’impact de l’Union européenne sur l’immobilier à Bruxelles: entre cliché et sous-estimation (FRA)
Bernard Nicolas
Brusssels Studies, Numéro 21, 08/09/2008


L’individu mobile : les réseaux sociaux et la ville internationale. Les fonctionnaires européens à Bruxelles (FRA)
Cailliez Julie
Accepté pour publication pour les actes du Colloque International 'Ville et Liens Sociaux', organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax (Tunisie), Sfax, 6-8 mars 2008


La Belgique et Bruxelles, microcosmes d'une Union européenne décentralisée (FRA)
Laconte Pierre
in Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite, Lyon, Certu, 2007


La citoyenneté de l’union européenne et l’enjeu de Bruxelles. Le droit national européen confronté aux réalités d’une société multiethnique et multinationale divisée (FRA)
Bousetta Hassan & Swyngedouw Marc
Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1636, 1999


La Convention sur les minorités (FRA)
Fiche du Centre de documentation Vlaamse Rand, 2010


La coopération Bruxelles-Europe: chronique d'un dialogue amorcé (FRA)
POIRIER, Johanne
in: De Groof Roel (Ed.). Brussels and Europe/Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


La loi de 1962, une machine à surproduire des espaces de bureaux et à miter les campagnes (FRA)
Laconte Pierre
in Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite, Lyon, Certu, 2007


La morphologie spatiale des quartiers européens. (FRA)
Space Syntax
Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale/Fondation Roi Baudouin, 2006, 28p.


La morphologie spatiale des quartiers européens. Partie A. Diagnostic de la structure spatiale existante. Etude morpho-historique du périmètre provisoire. (FRA)
Space Syntax
Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale/Fondation Roi Baudouin, 2007, 16p.


La présence européenne à Bruxelles (FRA)
Biot V., Vandermotten C., Van Hamme G.
Rapport pour le Ministre Cérexhe, 2007


La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission Européenne: ensemble, au-delà des préjugés (FRA)
Kallas Siim
in: Dejemeppe Pierre, Mouchart Céline, Piersotte Caroline, Raynaud Frédéric, Van de Putte Dirk (ed.), Bruxelles (dans) 20 ans, Cahier de l'ADT n°7, janvier 2009


La signature de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales et les mesures de protection des minorités contenues dans les lois spéciales (FRA)
Van Drooghenbroeck Sébastien, Delgrange Xavier
in: Administration Publique Trimestriel (Numéro spécial sur la Ve réforme de l’État), 2003


Laatste 45 jaar in Brussel: 50 % bevolking van autochtoon naar allochtoon (NL)
Hertogen Jan
Vlaamse Volksbeweging, Verslag tussenkomst VVB op studiedag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel op 20 maart 2007


L'Amérique à Bruxelles (FRA)
Autret Florence
Paris, Editions du Seuil, 2007


Langue et territorialité en Flandre dans une perspective historique et internationale (FRA)
Vuye Hendrik
Tervuren, Speakers Corner, 2010


Layered Urban Development: Managing the European Quarter in Brussels (ENG)
Kuhk Annette
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Le Conseil de l’Europe voit la Belgique en Minorité(s) (FRA)
Van Drooghenbroeck Sébastien, Delgrange Xavier
in: Journal du juriste, n°11/2002


Le Conseil de l’Europe voit la Belgique en minorité(s) : suite (FRA)
Delgrange Xavier et Van Drooghenbroeck Sébastien
in: Journal du Juriste, 2002/15, 2002


Le lobbying à Bruxelles, ou la politisation comme métier (FRA)
Demortain David
in: Terrains & travaux, Editions ENS Cachan, 1, n° 8, 2005


Le marché des bureaux bruxellois et l'Europe (FRA)
Lassere Christian
in Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite, Lyon, Certu, 2007


Le marché locatif bruxellois et l'Europe (FRA)
De Keersmaecker Marie-Laurence
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Le statut juridique des écoles européennes en droit public belge et européen (FRA)
Vancrayebeck Laurence, Delgrange Xavier
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


L'économie et la socio-démographie de la Région de Bruxelles-Capitale et la présence européenne et internationale (FRA)
Vandermotten Christian, Biot Valérie, Van Hamme Gilles
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Les communautés européennes à Bruxelles: enclave ou intégration urbaine? (FRA)
Cailliez Julie
Bruxelles, ULB, Licenciée en sciences sociales, orientation sociologie, Mémoire de fin d’études, 2003


Les Députés européens et leur rôle. Analyse sociologique de la représentation parlementaire dans l'Union européenne (FRA)
Navarro Julien
Bordeaux, Institut d'études politiques de Bordeaux, SPIRIT, 9 novembre 2007


Les évolutions majeures et les principaux acteurs du secteur immobilier à Bruxelles (FRA)
Vincent Anne
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe. Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Les fonds structurels européens dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le processus de décision (FRA)
Hubert Gaëlle
In: De Groof Roel (Ed), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


L'impact de l'Union Européenne sur les prix de l'immobilier à Bruxelles et la configuration spatiale de la ville (FRA)
Bernard Nicolas
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Linguistic justice for Europe and for the World. The rise of English as a tool for justice and a source of injustice (ENG)
Van Parijs Philippe
Oxford, University Press, Sept. 2011


Linguistic minorities in countries belonging to the European Community (ENG)
Rome, Commission of the European Communities, Summary Report prepared by the Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986


Living in Translation. Ten questions from expats about the language use in the Vlaamse Rand (ENG)
Michaël Van Droogenbroeck
Wemmel, 2011 (registration Number: D/2011/3241/068)


Lobbyen bij het Europees Parlement. Casestudy REACH (NL)
Gadeyne Josti
Antwerpen, Lessius Hogeschool Antwerpen, Journalistiek, 2005


Logistieke lobby's in Den Haag en Brussel: goederen kunnen niet lopen (NL)
Tellegen J.W.
Den Haag, Stichting Maatschappij en Onderneming, 1997


Managing or Celebrating Linguistic Diversity in the EU? (ENG)
Yves Peter
Institut d'etudes européennes/institute for european studies, Note de recherche n° 03/04, 2004


Mens en ruimte voor Europa, Nieuws uit het derde gewest en zijn riante omgeving, (Euro-)Brusselkroniek (NL)
Rampelberg Sara, Daelemans Bernard
in Meervoud, Vlaams-radicaal en progressief tijdschrift, maart 1996


Metro Brussels. Benchmarking Analysis Update 2013. (ENG)
BAK (Basel Economics)
February 2014, BAK Basel Economics AG in opdracht van Brussels Metropolitan


Mijn hoofdstad, mijn Europese wijk (NL, FRA, ENG, DE, --)
Brussel, Toerisme Informatie Brussel,


Minderhedenverdrag (NL)
Fiche, Documentatiecentrum Vlaamse Rand, 2010


More EU in Brussels? Comment and reflection from the EU side (ENG)
Zupko Gabor
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


More Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU (ENG)
Van Schendelen Rinus
Amsterdam University Press, 2010


Moreel gezag (NL)
in Knack, 14/05/2008


Multilingual Development in the European Schools (ENG)
Housen Alex
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Must Europe be Belgian? On Democratic Citizenship in Multilingual Polities (ENG)
Van Parijs Philippe
in Catriona MacKinnon and Iain Hampsher-Monk (eds.), The Demands of Citizenship, New York, Continuum, 2000


Nationale minderheden in Europa (NL)
Doms Julien
Brussel, De Wilde Roos, 1929


Networking in Brussels: Nationality over a Glass of Wine (ENG)
Suvarierol Semin
JCMS: Journal of Common Market Studies, Volume 47, Issue 2, March 2009


Objectif 2 en Région de Bruxelles-Capitale. Les Fonds structurels Européens investissent la ville (FRA)
Deny Eric, Rousseau Sabine
Bruxelles, IRIS Editions, Dossier, 40, 2004


Onderwijs in het E.E.G.-verdrag. Taalkennis in het onderwijsambt (NL)
Veny Ludo
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB), nr. 2, 1990


Onze passie voor de stad delen. Conclusies van de Staten-Generaal van Brussel, november 2008 - april 2009 (NL)
Brussel, Platform van de Civiele Maatschappij, 2009


Partager notre passion pour la ville. Conclusions des Etats-Généraux de Bruxelles, novembre 2008-avril 2009 (FRA)
Bruxelles, La Plate-forme de la Société civile bruxelloise, 2009


Petite chronique du ghetto européen à son apogée : l’Europe doit maintenant traduire dans les faits l’héritage culturel de la ville européenne (FRA)
ARAU, Atelier de recherche et d'action urbaines, Décembre 2010


Petitie bij Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa m.b.t. recht op gezondheid van Nederlandstaligen in Brussel en de Vlaamse Rand (NL)
Mosselmans Herman, Maeyens Jean-Pierre, Vandenbussche Michiel, Beghin Jan & Gatz Sven
Brussel, september 2002


Political Participation and Eelectoral Impact of EU-Citizens in the Brussels Capital Region: the October 2006 Local Elections (ENG)
Jacobs Dirk, Delwit Pascal, Delmotte Florence
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Politiek, Taal, Onderwijs en Samenleving in Beweging (NL)
De Groof Roel, Janssens Rudi, Degadt Jan en Witte Els (red.)
Brusselse Thema's 14, Brussel, VUBPRESS, 2005, ISBN 90 5487 402 3


Presentation of the acts of the international colloquium Brussels and Europe (ENG)
Kallas Siim
Brussels, European Commission, 2009


Promoting Brusels as Political World Capital. From the National Jubilee of 1905 to Expo 58 (ENG)
De Groof Roel
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe. Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Promoting Brussels as International and World Capital (1890-) (ENG)
De Groof Roel
Brussel, BRIO, Presentatie op Interuniversitair Colloquium Brussel en Europa, 18 en 19 december 2006, Brussel, CCAB


Protection des minorités en Belgique. Rapport Lili Nabholz-Haidegger (FRA)
Nabholz-Haidegger Lili
Raad van Europa, Council of Europe, doc. 9536, 5 septembre 2002


Public authority in European capitals: a map of governance, an album with symbols
Van Der Wusten Herman
European Review, Cambridge University Press, Volume 12, Issue 2, May 2004


Quartier européen/Quartierns européens. Bilan et perspectives (FRA)
Clerbaux Bruno
in Bruxelles, la Belgique et l'Europe. Un urbanisme cosmopolite, Lyon, Certu, 2007


Quel est l'impact de la présence des institutins européennes sur les politiques de sécurité urbaine bruxelloises? (FRA)
PIERET, Julien
In: DE GROOF, Roel (Ed.). Brussels and Europe. - Bruxelles et l'Europe. Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008, p. 563-581.


Raad van Europa onderzoekt situatie Brusselse rand (NL)
in Gazet van Antwerpen, 13/05/2008


Raamverdrag over de bescherming van de Nationale minderheden (Raad van Europa): verslag van de groep van grondwetspecialisten gevraagd door de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) van 12 maart 1996 (NL)
Velaers Jan, Lejeune Y., Neycken L., Scholsem J.C., Ergec R., Senelle R., Suy E.
in Publiekrechtelijke kronieken/ Chroniques de Droit Public, 1998


RandKrant, april 1999 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand


RandKrant, augustus 1999 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, augustus 1999, jaargang 3, nr. 7


Randkrant, december 1997 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, december 1997, jaargang 1, nr. 10


Randkrant, december 1998 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, december 1998, jaargang 2, nr. 11


RandKrant, december 2003 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, december 2003, jaargang 7, nr. 11


RandKrant, december 2005 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, december 2005, jaargang 9, nr. 11


Randkrant, februari 1998 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, februari 1998, Jrg. 2, nr. 2


RandKrant, februari 2000 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, februari 2000, jaargang 4, nr. 2


RandKrant, januari 1999 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, januari 1999, jaargang 3, nr.1


RandKrant, januari 2013 (NL)
Maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand, jaargang 17, nr. 1


RandKrant, juni 2003 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, juni 2003, jaargang 7, nr.6


RandKrant, maart 1999 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, maart 1999, jaargang 3, nr. 3


RandKrant, mei 2000 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, mei 2000, jaargang 4, nr. 5


RandKrant, mei 2011 (NL)
Maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand, mei 2011, jaargang 15, nr. 5


Randkrant, november 1997 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, november 1997, jaargang 1, nr. 9


Randkrant, oktober 1998 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, oktober 1998, jaargang 2, nr. 9


RandKrant, oktober 2000 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, oktober 2000, jaargang 4, nr. 9


RandKrant, oktober 2001 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, oktober 2001, jaargang 5, nr. 9


Randkrant, september 1997 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, september 1997, jaargang 1, nr. 7


RandKrant, september 2000 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, september 2000, jaargang 4, nr. 8


RandKrant, september 2001 (NL)
Maandblad voor de bewoners van de Vlaamse Rand, september 2001, jaargang 5, nr. 8


Rapport-Columberg in strijd met Europese en Belgische rechtspraak (NL)
Alen André
in De Standaard, 19 september 1998


Regional identity & diversity in Europe. Experience in Wales, Silesia and Flanders (ENG)
Smith David M., Wistrich Enid (ed.)
London, The Federal Trust, 2007


Regiovertegenwoordigers bij de EU in Brussel. Besturen in Europa (FRA)
Van Criekingen Mathieu, Kesteloot Christian
in: Geografie, n°3, 2005


Retour Brussel - Erfgoed en Europa (NL)
Erfgoed Nederland, 2011


Révolution à… Bruxelles !
Dumont Gérard-François
Population & Avenir 4/2005 (n° 674)


Rich Europe in poor Brussels. The impact of the European institutions in the Brussels Capital Region (ENG)
Christiaens Etienne
City analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, Routledge, Vol. 7, Issue 2, July 2003


Richtschema Europese wijk (NL)
Roggemans Marie-Laure (Ed.)
Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/STRATEC, 2008


Schaerbeek presentation (ENG)
Clerfayt Bernard
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


Schuman-City. Des fonctionnaires britanniques à Bruxelles (FRA)
Cailliez Julie
Academia Bruylant, coll. Cahiers Migrations, 2004


Situation de la population francophone vivant dans la périphérie bruxelloise, Rapport Columberg (FRA)
Columberg Dumeni
Raad van Europa, Council of Europe, Doc. 8182, 4 septembre 1998


Stedebouw en burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden (NL)
Wagenaar Michiel
Uitgeverij Thoth, 2001


Steeds minder kinderen worden in Nederlandstalige thuissituatie geboren; 'Aandacht voor rijk en gevarieerd taalaanbod is essentieel'. (NL)
Wim Troch
p. 14 -15 uit: Buurten, juni 2010


Succesvol lobbyen in Brussel: gids voor de publieke sector (NL)
Doedens Anne, 't Lam Peter & Mulder Liek
Amsterdam, de Prom, 2004, ISBN 90 6801 593 1


Taalkennis en integratie van expats in de Rand en Brussel (NL)
Janssens Rudi
In: Degadt Jan, De Metsenaere Machteld, De Vlieger Mieke, Janssens Rudi, Mares Ann, Van Wynsberghe Caroline (red.), De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel, ASP, 2012


Taaltoestanden in België, mede in Europees verband (NL)
Brussel, Mens en Ruimte, Verslag van een colloquium met steun van het FKFO (Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek, 1973


The Brussels Business (ENG)
Moser Friedrich, Lietaert Matthieu
Documentary, Studio blue+green communication, Visualantics, Not So Crazy! Production, 2011 - Released in 2012


The Brussels Reader. A small world city to become the capital of Europe (ENG)
Corijn Eric, van de Ven Jessica
VUBPRESS, 2013


The Brussels-Capital Region in Europe (ENG)
Vos Hendrik, Schrijvers An, De Ridder Eline, Orbie Jan
In: De Groof Roel (Ed.). Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


The EC and real estate rents in Brussels (ENG)
Ginsburgh Victor, Waelbroeck Patrick
in: Regional Science and Urban Economics, Volume 28, Issue 4, 1 July 1998


The Europeanization of Brussels and the urbanization of 'Europe'. Hybridizing the City. Empowerment and Disempowerment in the EU District. (ENG)
BAETEN, Guy
In: European Urban and Regional Studies 8 (2): 117–130.


The Greens in Brussels: Shaping or shaped? (ENG)
Bomberg Elizabeth & Carter Neil
European Journal of Political Research, Blackwell Publishing, Volume 45, Supplement 1, October 2006


The impact of international institutions on Brussels: a multi-criteria analysis approach (ENG)
Corijn Eric, Macharis Cathy, Jans Theo, Huysseune Michel
Brussels Studies, Issue 23, 8/12/2008


The impact of the European Union on real estate in Brussels: between stereotype and underestimate (ENG)
Bernard Nicolas
Brusssels Studies, Issue 21, 08/09/2008


The Impact of the Presence of European and International Institutions on the Regional Economic Fabric in Brussels (ENG)
Degadt Jan
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


The Legal Status of Brussels as European 'Capital' (ENG)
Lenaerts Koen, Vanvoorden Kristien
In: De Groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


The Minorities Treaty (ENG)
Documentation sheet, Documentation Centre on the Vlaamse Rand, 2010


The polycentric and opportunistic capital of Europe: A new model for the siting and reallocation of EU headquarters and the design of European districts in Brussels and other host cities (ENG)
Hein Carola
Brussels Studies, nr. 2, 18/12/2006


The Turkish interest groups in Brussels (ENG)
Visier Claire
in: Devau Sandrine & Sudbery Imogen (eds.), Europeanisation. Social Actors and the Transfer of Models in EU-27, CEFRES, Prague 2009


The Used Languages and Identity of European Officials and EU Citizens in Brussels (ENG)
Janssens Rudi
In: De groof Roel (Ed.), Brussels and Europe - Bruxelles et l'Europe, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2008


Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois (NL)
Geert Bourgeois
Colloquium 'De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel', Leuven, 26 april 2012


Transforming Brussels into an international city – Reflections on ‘Brusselization’ (ENG)
M. Romańczyk Katarzyna
in: Cities, Volume 29, Issue 2, April 2012


uitgekamd, juni 2012 (NL)
Wezembeek-Oppem, uitgave van gemeenschapscentrum de Kam en vzw 'de Rand', jaargang 13, nr. 6, juni 2012.


Une capitale européenne polycentrique et opportuniste: Un nouveau paradigme pour la localisation et la répartition géographique du siège des institutions de l'UE ainsi que pour la conception de quartiers européens à Bruxelles et dans d'autres villes (FRA)
Hein Carola
Brussels Studies, n° 2, 18/12/2007


Unionistisch federalisme in de Europese context (NL)
Martens Wilfried
in Carl Devos (red.), Ménage à trois. Quo vadis Belgica ?, Gent, Academia Press, 2006


Urban Regimes and Strategies: Building Europe's Central Executive District in Brussels (NL)
Papadopoulos Alex G.
Chicago, Georgraphy Research Paper n° 239, University of Chicago Press, 1996


Van Brussel naar den Haag en terug? (NL)
Baljé C.L., Bal L.J.
Den Haag, Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1994


Van dorpsstraat tot Straatsburg. Europeanisering van de lokale besturen (NL)
Reynaert Herwig, Steyvers K., Van Bever E., (eds.)
Brugge, Vanden Broele, 2009


Vlaams Brabant in de wurggreep van Europa (NL)
Tastenhoye Guido
Davidsfonds, 1991


Vlaams Parlement, Antwoord op schriftelijke vraag in verband met Vlaamse Rand, EFROsteun (NL)
Vandenbroucke Frank
Vlaams Parlement, Antwoord op schriftelijke vraag van Tom Dehaene van Frank Vandenbroucke, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, nr. 238, zittingsjaar 2007-2008, 2 juni 2008


Vlaams Parlement, Gedachtewisseling met een delegatie van de vertegenwoordiging van Vlaamse mandatarissen van de Vlaamse rand rond Brussel (NL)
Dielens Fred (verslaggever)
Vlaams Parlement, Verslag namens het Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant, zitting 1998-1999, stuk 1303, nr. 1, 10 februari 1999


Vlaams Parlement, Gedachtewisseling naar aanleiding van het onderzoek door mevr. Nabholz-Haidegger van de Raad van Europa (NL)
Laverge Jacques(verslaggever)
Vlaams Parlement, zitting 2000-2001, stuk 806, nr. 1, 10 juli 2001


Vlaams Parlement, Gedachtewisseling over de actuele stand in het dossier van de Raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden (NL)
De Ridder Peter (verslaggever)
Vlaams Parlement, zitting 2001-2002, stuk 1300, nr. 1, 15 juli 2002


Vlaams Parlement, Interpellatie over de nieuwe zending van een waarnemer door de Raad van Europa om verslag uit te brengen over de vermeende schendingen van de rechten van de Franstaligen in Vlaanderen (NL)
Van Overmeire Karim
Vlaams Parlement, Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken, Vergadering, 12/06/2001


Vlaams Parlement, Interpellatie over het rapport van Columberg betreffende de situatie van de Franstaligen in de Vlaamse rand (NL)
Van Hauthem Joris
Vlaams Parlement, Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken, Verslag 228, Vergadering van 07/10/1998


Vlaams Parlement, Schriftelijke vraag in verband met Vlaamse Rand, EFROsteun (NL)
Dehaene Tom (vraagsteller)
Vlaams Parlement, Schriftelijke vraag van Tom Dehaene aan Frank Vandenbroucke, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, nr. 238, 28 april 2008


Vlaams Parlement, Vraag om uitleg over de gevolgen van de vestiging van een nieuwe Europese school op de woningprijzen in de Vlaamse Rand (NL)
Van Nieuwenhuysen Luk (vraagsteller), Vandenbroucke Frank (antwoord)
Brussel, Vlaams Parlement, Vraag om uitleg nr. 761 van Luk Van Nieuwenhuysen aan Frank Vandenbroucke, Viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming, Handelingen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, C146-BRU4, zitting 2007-2008, 21 februari 2008


Vlaams Parlement, Vraag om uitleg over de vestigingsplaats van een vierde Europese school in of rond Brussel (NL)
Van Nieuwenhuysen Luk (vraagsteller), Van Grembergen Paul (antwoord)
Brussel, Vlaams Parlement, Vraag om uitleg van Luk Van Nieuwenhuysen aan Paul Van Grembergen, Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden, cultuur, jeugd en ambtenarenzaken, Handelingen, Commisie voor Brussel en de Vlaamse Rand, C187-BRU9, nr. 638, zitting 2002-2003, 23 maart 2003


Vlaanderen onder de loep (NL)
in De Standaard, 10/09/2008


Vlaanderen, de Belgische staat en Europa (NL)
Roosens Antoon
Vlaams Marxistisch Tijdschrift (VMT), nr. 2, jaargang 27, juli 1993


Voting Rights for Non-Belgian EU Nationals in Regional Elections (ENG)
Tulkens François
Presentation Conference Capital of Europe? How the EU is shaping Brussels - and vice versa, 31st March 2011


Vrouwen in de Stad: wat doet Europa? Balans en vooruitzichten (NL)
Karko Séverine
Cahier de la Solidarité, nr 13, Reeks duurzame en territoriale ontwikkeling, maart 2007


Why and where do languages matter? Towards a comprehensive strategy for multilingualism (ENG)
Orban Leonard
Speech Leonard Orban, Commissioner responsible for multilingualism, Ministerial Conference on Promoting Multilingualism: a shared commitment, Brussels 15 February 2008


Wijken voor Europa. Architectuurrondleiding dooheen de Europese wijk (NL)
PLAATS van vertrek: metrostation Park bij het Warandepark ORGANISATIE: deBuren en Brukselbinnenstebuiten, Zaterdag 4 juni 2011, 17u.