nieuws

24/02/2015
nieuws
Brusselse taalbarometer in het Frans
BRIO-publicatie Rudi Janssens

Brusselse taalbarometer in het Frans

Le multilinguisme urbain. Le cas de Bruxelles. Une image globale de la situation linguistique ŕ Bruxelles

Rudi Janssens

Racine Campus, 2014, 160 p.
De derde BRIO-taalbarometer over Brussel van Prof. Rudi Janssens is nu ook in het Frans gepubliceerd. In het boek wordt dieper ingegaan op de complexe (taal)relaties en de dynamiek van een meertalige en multiculturele stedelijke omgeving. Deze derde Brusselse taalbarometer heeft opnieuw een exploratief karakter en tracht vanuit een taalsociologische invalshoek de ontwikkelingen binnen Brussel in kaart te brengen. Het vormt de wetenschappelijke basis voor verder studiewerk gericht op het uitdiepen van taalverschuivingsprocessen, het kaderen van de maatschappelijke dynamiek en inherente politieke implicaties en het ontrafelen van de taalsociologische impact van de diversiteit op het stadsleven. Het is tevens een basis voor vergelijkend onderzoek met andere Belgische en buitenlandse steden en regio’s. Maar uiteraard wil het BRIO-taalbarometeronderzoek ook de nodige stof tot reflectie bieden om het maatschappelijk debat in en over Brussel als kleine wereldstad te voeden. De oorspronkelijke uitgave, Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving, kreeg reeds heel wat respons in de Franstalige media. Deze publicatie werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid, DAR-Coördinatie Brussel.terug