nieuws

17/03/2018
nieuws
BruVoices onderzoek
Burgerassemblee

Op 17 maart 2018 werden de resultaten voorgesteld van de BruVoices burgerbevraging door de Koning Boudewijn Stichting. Daarbij werden inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconsulteerd over de manier waarop het samenleven in de stad ervaren wordt. Meer dan 1.000 Brusselaars werkten mee aan de enquête en deelden meningen over 'hun Brussel' en over de troeven en uitdagen van de stad in hun dagelijks leven. De analyse van deze getuigenissen leidde tot een eerste diagnose over sociale cohesie in Brussel. De resultaten leveren een beeld op van een stad met vele gezichten, dat de diversiteit in perceptie en ervaringen van haar inwoners weerspiegelt. Uit de resultaten blijkt onder andere dat:

• de ondervraagde Brusselaars over het algemeen een positieve kijk hebben op hun stad, al zijn ze ook genuanceerd
• Brussel wordt gezien als een multiculturele stad waar ieder echter in ‘zijn bubbel’ leeft
• inwoners van welgestelde wijken niet weten wat het is om in kansarmoede te leven
• ze een positiever beeld hebben van hun wijk dan van de stad
• sociale banden en burenrelaties belangrijk zijn
• de meerderheid van de respondenten geen vertrouwen heeft in politieke overheden
• Brusselaars zeggen dat ze wantrouwiger zijn geworden na de aanslagen.
>> meer lezenterug