nieuws

21/06/2016
nieuws
De nood aan leerkrachten in Brussel
BISA-onderzoek

De nood aan leerkrachten in het Brussels Gewest
Pierre Marissal, Sofie Vermeulen, Benoit Quittelier, Rudi Janssens, Bernard Delvaux, Benjamin Wayens
BISA-cahier nr. 5, juni 2016, 80 p.

Samen met onderzoekers van IGEAT (ULB), IRIB (USL) en Girsef (UCL) werkte BRIO (VUB) in opdracht van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) mee aan een onderzoek naar de behoefte aan onderwijzend personeel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020.
 
De verjonging van de bevolking in de Brusselse gemeenten brengt een groter aantal kleuters en leerlingen met zich mee, die allen een plaats zoeken in een van de Brusselse basis- en middelbare scholen. Aan de hand van demografische vooruitzichten en de situatie in het onderwijs tijdens de periode 2005-2014 werd een prognose gemaakt van de nood aan leerkrachten in 2020. Daarbij werd de vraag naar en het aanbod aan personeel voor het basis- en middelbaar onderwijs vergeleken.
 
Geschat wordt dat de schoolgaande bevolking tegen 2019-2020 met 24.000 leerlingen zal toenemen (20.000 aan Franstalige kant en 4.000 in het Nederlandstalig onderwijs). Deze stijging doet de nood aan extra onderwijzend personeel stijgen met, naargelang de maximum- of minimumraming, 436 of 2.164 voltijdse leerkrachten.
 
In de studie werd ook rekening gehouden met de afnemende, maar niettemin aanzienlijke instroom van leerlingen van buiten Brussel-19. Bijna 37.800 kinderen pendelen dagelijks, vooral vanuit de rand naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om 14% van de leerlingen in het Franstalig onderwijs en 20,8% aan Nederlandstalige kant. Ook bij de leerkrachten wordt er vaak buiten Brussel gerekruteerd. Zo'n 58% van de leerkrachten in Brusselse scholen woont niet in Brussel. In het Nederlandstalig onderwijs gaat het om 9 op 10 leerkrachten, maar ook in de scholen van de Franse Gemeenschap komt de helft van het onderwijzend personeel van buiten de Brusselse gemeenten.
 
De studie bevat ook aanbevelingen aan de betrokken instellingen en overheden. Het inzetten op maatregelen die zittenblijven in vooral het algemeen secundair verminderen en een betere oriŽntatie van leerlingen, hebben een impact op de omkadering. De verbetering van de werkomstandigheden van de leerkrachten zorgt niet enkel voor een terugdringen van de afwezigheden, maar maakt ook dat er minder leerkrachten het Brussels onderwijs vaarwel zeggen. Randomstandigheden die de aantrekkelijkheid van de job van leerkracht in Brussel kunnen verhogen, zijn van belang, zoals een verbetering van de mobiliteit en het woonaanbod, maar ook de rol van de leerkrachtenopleiding wordt in de studie aangestipt.

>> naar het BISA-rapport Cahier nr. 5 (pdf, 738 kb)
>> naar de fact sheet van Brussels Studies (pdf, 181 kb)terug